Katıldığı Programlar ve Üyelikler

Katıldığı Programlar ve Üyelikler

KONFERANS, SEMPOZYUM, KONGRE, PANEL KATILIMLARI

A. BAŞKANLIK

1. 2. Ankara Diabetes Mellitus Günleri Toplantısı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 20-21 Kasım 2004. Oturum Başkanlığı: KONU: 1. Hipoglisemi Prof. Dr. Ali Rıza Uysal. 2. Diyabetik ketoasidoz Prof. Dr. Ömer Alper Gürlek 3. Diyabetik hiperozmolar nonketotik koşul Doç. Dr. Yalçın Aral 4. Diyabet ve Cerrahi Prof. Dr. Ömer Azal.

2. Metabolik Sendrom 2007. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 08 Aralık 2007. Oturum Başkanlığı: KONU: 1. GLP-1/DPP-IV inhibitörleri Prof. Dr. Göksun Ayvaz 2. İnsülin duyarlılığını artırmada PPar ligandı dışı hedefler Doç. Dr. Erol Bolu. 3. 11-B HSD 1 İnhibitörleri Doç. Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü 4. Glukokinaz aktivatörleri Doç. Dr. Murat Yılmaz.

3. 6. Ankara Diabetes Mellitus Günleri Toplantısı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 14 Kasım 2008. Oturum Başkanlığı: KONU: Diyabet ve Kardiovasküler Hastalık- Güncel Yaklaşımlar. 1. Non-Farmakolojik yaklaşımlar Dr. Tuncay Delibaşı 2. Hipertansiyon Dr. Vedia Gedik 3. Dislipidemi Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü. 

4. VI. Metabolik Sendrom Sempozyumu. Metabolik Sendrom Derneği, Antalya. 8-12 Nisan 2009. Oturum Başkanlığı: Presempozyum Panel. KONU: Bir hekim, bir diyetisyen, bir hemşire ve bir diyabetik gözüyle Tip 2 Diyabete tedavisinde güçlükler. 1. Bir Doktor: Şevki Çetinkalp 2. Bir diyetisyen: Neslihan Koyunoğlu 3. Bir diyabet hemşiresi: Selda Çelik. 4. Bir Diyabetik: Mithat Melen 5. Tartışma

5. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 1. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu (ENDO-KURS). 9-11 Ekim 2009 Çeşme. Oturum Başkanlığı: Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı-Doç. Dr. Bekir Çakır. Erkekte hipogonadizm, tanı ve tedavisi. Doç. Dr. Erol Bolu

6. 7. Ankara Diabetes Mellitus Günleri Toplantısı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 14 Kasım 2009. Oturum Başkanlığı:Prof. Dr. Nuri Çakır, Doç. Dr. Bekir Çakır. Konuşmacılar: İnsülin Analogları: Doç. Dr. Rıfat Emral. İnkretin Bazlı Tedavi: Doç. Dr. Füsun B. Törüner. Yeni Çalışmalar Işığında SU’ler: Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu. Yeni Çalışmalar Işığında TZD’ler: Doç. Dr. Bülent Okan Yıldız.

7. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hipertansiyon Sempozyumu. 11 Aralık 2009. Oturum Başkanlığı: Prof. Dr. Bülent Erbay, Doç. Dr. Bekir Çakır. Panel: Hipertansiyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Kardiyolojide Akılcı İlaç Kullanımı: Dr Timur Timurkaynak. Nefrolojide Akılcı İlaç Kullanımı: Dr. Yasemin Erten. Endokrinolojide Akılcı İlaç Kullanımı: Dr. Füsun Baloş Törüner.

8. 45. Ulusal Diyabet Kongresi. Güncel Diyabet Tedavisi, Aile Hekimliği Kursu. 20-24 Mayıs 2009 Antalya. Oturum Başkanlığı: Doç. Dr. Bekir Çakır, Doç Dr. İlyas Çpoğlu, İnteraktif Panel 5: Diyabetik Aciller, Hipoglisemik Aciller: Dr. Murat Sert, Hiperglisemik Aciller: Dr. Reyhan Ersoy.

9. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim 2010 Antalya. Oturum Başkanlığı: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. Bekir Çakır. Panel: Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik hastalıklar prevalans çalışması-II (TURDEP-II). Katılımcılar: Prof. Dr. Faruk Alagöl, Prof. Dr. İlhan Satman, Prof. Dr. Jaakko Tuomilehto

10. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği İkinci Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (ENDO Kurs) 24-27 Mart 2011, Eskişehir Anemon Otel, Fruktoz iyi mi, kötü mü? Prof. Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü. Moderatörler: Prof. Dr. Bekir ÇAKIR, Prof. Dr. Aysen AKALIN

11. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 20 Nisan 2011, Ankara. II Oturum: Yara Bakımı. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir ÇAKIR

12. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya. Konu: Akılcı İlaç Kullanımı Paneli: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir ÇAKIR

13. 9. Ankara Diyabetes Mellitus Günleri, 18-19 Kasım 2011, Double Tree Otel, Ankara. Prediyabet ve Kardiyovasküler risk. Prof. Dr. Bülent Okan YILDIZ, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri ÇAKIR, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR

14. 10. Ankara Hipofiz Sempozyumu, 08.11.2014. Swiss Otel, Düzenleme Kurulu Üyeliği

15. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyabet Tedavisinde problemlerimiz. Prof. Dr. Ahmet ÇORAKCI, Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer AZAL, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR

16. 2. Gebelik ve Endokrin Hastalıklar Sempozyumu, 28.02.2015, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Konjenital Adrenal Hiperplazili olgularda gebelik yönetimi. Prof. Dr. Reyhan ERSOY. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat YILMAZ, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR

17. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013, Cornelia Diamond Otel,Antalya, Türkiye.  16 Mayıs 2013, Sözel sunumlar Oturum Başkanlığı: Ferihan Aral, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR.

18. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve Hipofiz Sempozyumu 21-25 Mayıs 2014, Cornelia Diamond Otel,Antalya, Türkiye.  25 Mayıs 2014, Seçilmiş vakalar, Olgularla Hiperprolaktinemi, Oturum BaşkanıProf. Dr. Bekir ÇAKIR.

19. 52. Ulusal Diyabet Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Rixos Sungate Hotel, Antalya. Panel 14. Diyabetik Otonom Nöropati, Oturum Başkanlığı: Prof. Dr. Bekir ÇAKIR, Levent Kebapçılar

20. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu 11-15 Mayıs 2016, Cornelia Diamond Otel,Antalya, Türkiye.  13 Mayıs 2016, Konferans: IgG4 ilişkili Hastalıklar ve Tiroid, M. Faik Erdoğan, Oturum Başkanları: Faruk Alagöl, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR.

21. Dünya Diyabet Günü Ankara Etkinliği, 14 Kasım 2016, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, 6. Kat, Konferans Salonu, Ankara,  Konferans: İnsülin pompası ve diyabet teknolojilerinde yenilikler. İlhan Yetkin. Oturum Başkanları: Ömer Azal, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR.

22. 7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 25-26 Kasım 2016, Green Park Hotel, Ankara, Sempozyum 3: Tiroid Disfonksiyonu Değerlendirmesi. Oturum Başkanları: Erdinç Ertürk, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR.

23. 53. Ulusal Diyabet Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Elexus Hotel, Girne, KKTC. Panel 17. Güncel veriler eşliğinde insülin tedavisi, Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bekir ÇAKIR, Ali Özdemir

24. 39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 03-07 Mayıs 2017, Sueno Hotel,Antalya, Türkiye.  04 Mayıs 2017, Panel: Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisi, Oturum Başkanları: Gökhan Özgen, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR.

25. 5. Gebelik Sempozyumu, 10.03.2018, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Olu örnekleri ile insülin tedavisi. Prof. Dr. Reyhan ERSOY. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu, Prof. Dr. Bekir ÇAKIR.

 

B. PANELİST KONUŞMACI

1. 4. Ankara Diabetes Mellitus Günleri Toplantısı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, 14 Kasım 2006. Konuşmacı: KONU: Diabet Tedavisinde Egzersiz Önerileri. Bekir Çakır

2. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon, 17 Nisan 2008. Ultrasonografi Kursu. Konuşmacı: KONU: Nodüler tiroid hastalıklarında ultrason eşliğinde tedavi girişimleri (perkutanöz ethanol injeksiyonları, laser tedavisi, yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrasonografik ses dalgası tedavisi). Tedavi endikasyonları farklı teknikler, tek veya multipl uygulamalar, muhtemel yan etkiler, kısa ve uzun dönem sonuçları. Bekir Çakır

3. 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 16 Ekim 2008 Antalya . Konuşmacı: KONU: Yaşlı Erkeklerde Androjen Tedavisi Gereklidir. Bekir Çakır

4. 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 5-8 Kasım 2009, Kuşadası, Aydın. TIROID NODULLERINDE SONOELASTOGRAFI KURSU Kurs Eğitmenleri: Murat Erdoğan, Bekir Çakır 6 Kasım 2009 Cuma Pine Bay Otel, Kuşadası, AYDIN 13:00 – 14:00 PROGRAM: Giris ve teknigin prensipleri / Murat Erdogan Literatür özeti / Bekir Çakır Vakalarla sonoelastografi / Murat Erdogan, Bekir Çakır

5. 4. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Pratik Tiroid ve Paratiroid Ultrasonografi Kursu, 9 Nisan 2010, İstanbul. Konuşmacı: Tiroid nodüllerinde Elastosonografi, Bekir Çakır

6. 8. Ankara Diabetes Mellitus Günleri Toplantısı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara. 12 Kasım 2010. Konuşmacı: Konu: Hasta-Hekim buluşması- Uzmanına danışalım, Dr. İlhan Yetkin, Dr. Bekir Çakır, Dr. Serdar Güler, Dr. Gökhan Üçkaya 

7. Canlı cerrahi eşliğinde tiroidektomi tekniği ve tiroid hastalıklarına yaklaşım kursu, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9 Şubat 2012. Konuşmacı: Tiroid nodüllerinde elastosonografi, Dr. Bekir Çakır

8. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Tiroid USG Kursu, Antalya, 11 Nisan 2012. Konuşmacı: Tiroid nodüllerinde elastosonografi, Dr. Bekir Çakır

9. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Tiroid USG Kursu, Antalya, 11 Nisan 2012. Konuşmacı: Gerçek Hastalar Üzerinde Pratik USG Uygulamaları, Dr. Bekir Çakır

10. 5. Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 23-24 Kasım 2012 Konuşmacı: Kontrast maddelere bağlı tiroid fonksiyon bozuklukları, Dr. Bekir Çakır

 

B. DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ

1. Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 11 Eylül- 06 Ekim 2017, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Düzenleme Kurulu Üyesi; Bekir Çakır

2. Gebelik ve Diyabet Sempozyumu, 17.02.2018, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı UAM, Düzenleme Kurulu Üyesi; Bekir Çakır

 

PROJE KATILIMI

1. Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus’ lu hastalarda β3 adrenerjik reseptör, lipoprotein lipaz, glikojen sentetaz gen polimorfizmlerinin insülin direnci, obesite, diabetik mikro ve makrovasküler komplikasyonlar, dislipidemi ve leptin ile korelasyonu. Osman Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi, Üniversite rektörlüğü.

2. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik hastalıklar prevalans çalışması-II (TURDEP-II).

3. 2009-2010 sezonunda diyabetik hastalarda grip ve pnömokok aşılanma oranları: DİAVAX gözlemsel çalışması. 

4. Tirosin Kinaz İnhibitör Etkili Aptamer Sentezi, BAP, 2015- 2292, Ön Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tamamlandı.

5. Tiroid Nodülünde Malignite Riskini Ön Gören Parametreler İle Yapay Zeka Uygulamalari Kullanilarak İndeks Vakalarda Malignite Risk Skorunun Belirlenmesi, BAP 2016-2977, Yardımcı Araştırmacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tamamlandı.

6. Maküler Ödem Tedavisinde Kullanılmak Üzere Hedefe Yönelik Yeni Nesil Nanobioterapötiklerin Geliştirilmesi, Tübitak 1003 Araştırmacı, Proje No: 216S700, Durum: Yürürlükte, Süre:15.03.2015-15.03-2021.

7. Diyabetik retinopati Modelinde İntravitreal Asetazolamid’in Etkilerinin Değerlendirilmesi, BAP Projesi, Proje No: 3087-2016-208, Durum: Yürürlükte.

YÖNETİCİLİK, KURUL VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ İLE KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİ

1. Tıpta Uzmanlık Kurulu Asil Üyeliği. 2008-2010.
2. S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu Asil üyeliği. 09.01.2004-2010
3. S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu. (2003 - 2018)
4. Tıp Eğitimi Kurumlarında Koordinatörlük: S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü (04.08.2006- 2011)
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Kronik Hastalıklar Dairesi, Genel Koordinatörü (Nisan 2010- 2011)
6. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Türkiye Diyabet Programı Koordinatörü (2013- Devam etmektedir)
7. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Danışmanlığı (2011-2018)
8. AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2011-Devam etmektedir)
 
 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Üye no: 120
2. Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Üye No: 234
3. European Society of Endocrinology Üyeliği
4. European Thyroid Association Üyeliği
5. Tıbbi Ultrasonografi Derneği Üyeliği
6. American Thyroid Association Üyeliği
 
 

ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK

1. Türk Tıp Dergisi, Danışma Kurulu
2. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Danışma Kurulu
3. Ankara Medical Journal, Bilimsel Yayın Kurulu
4. Endokrinoloji, Metabolizma, Diyabet Dünyası Dergisi Danışma Kurulu
5. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Editorial Board
 

BİLİMSEL TOPLANTI, KONGRE, SEMPOZYUM VE KURS KATILIMI

1. XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi.  Antalya, 6-9 Kasım,1994.

2. “Helikobakter pylori infeksiyonu ile peptik ülser ilişkisi “ sempozyumu. Ankara, 10 Mart 1995.

3. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İzmir, 25-28 Eylül 1995.

4. 1. Uluslar arası Obezite Sempozyumu ve 32. Ulusal Diabet Kongresi. Antalya, Belek, 14-15 Nisan 1996.

5. Uluslar arası katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahi Kongresi. İstanbul, 28-31 Mayıs 1996.

6. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve 2. Türkçe konuşan ülkeler gastroenteroloji toplantısı. Antalya, 8-13 Ekim 1996.

7. Diabetes Mellitus Kursu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Ankara. 25-29 Mart 1996.

8. Gladstone-American Hospital Lipid Cilinic Training Program. Ankara. 1996.

9. Mezuniyet sonrası diabetes mellitus eğitim kursu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ankara. 19-21 Mart 1997.

10. 2. Uluslar arası Obezite sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. Marmaris. 19- 24 Mayıs 1997.

11. T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diabet Eğitici Eğitimi. Marmaris. 19-24 Mayıs 1997.

12. İmmunoloji Kursu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ankara. 9-10 Ekim 1997.

13. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Eğitim Kursu. Ankara. 1-4 Haziran 1998.

14. Geriatri Sempozyumu. GATA İç Hastalıkları ve Geriatri B.D. Ankara 17 Aralık 1998.

15. 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslar arası Obezite sempozyumu. Ankara. 17-21 Mayıs 1998.

16. Regional Postgraduate Clinical Endocrinology Course. European Federation of Endocrine Societes(EFES). Ankara. April 15-16 1999.

17. XXXV. Ulusal Diabet Kongresi ve IV. Uluslar arası Obezite Sempozyumu. İstanbul. 10-15 Mayıs, 1999.

18. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. Antalya. 19-23 Ekim 1999.

19. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. “Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Hipotalamus-Hipofiz-Sürrenal ve Gonad Hastalıkları Kursu “, katılım  Sertifikası. Antalya. 19 Ekim 1999.

20. GATA ve MAYO Klinik günleri, Osteoporoz ve Tiroid Hastalıklarında son gelişmeler sempozyumu.Ankara. 27-28 Nisan 1999.

21. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V. Uluslar arası katılımlı Obezite Sempozyumu. Gaziantep. 14-19 Mayıs 2000.

22. 23 rd Congress of Endocrinology and Metabolic Disease of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies. Ankara. 7-9 September 2000.

23. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Antalya. 11-14 Ekim 2000.

24. III. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. Antalya. 23-27 Mayıs 2001.

25. 11th  Balkan Congress of Endocrinology. İstanbul. 1-3 October 2001.

26. 2nd  World Congress of World Instıtute of Pain. İstanbul. 27-30 June 2001.

27. XXIII. Congress of the European Society of Cardiology. Stockholm- Sweden. 1-5 September 2001.

28. 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Disease of Turkey Joint meeting with the American Association of Clinical Endocrinologists. İstanbul. 4-6 October 2001.

29. 38. Ulusal Diabet Kongresi. Antalya. 13-17 Mayıs 2002.

30. Phizer Kardiovasküler Günleri Programı. Antalya. 25-27 Ekim 2002.

31. Tıbbi Ultrasonografi Derneği’nin düzenlediği “ Yüzeyel ve Lokomotor Sistem Ultrasonografi Kursu “. Ankara. 2-3 Mayıs 2003.

32. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. Adana. 1-5 Ekim 2003.

33. 40th  Annual Meeting og the European Association for Study of Diabetes. Munich, Germany. 5-9 September 2004.

34. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. İstanbul. 16-18 Eylül 2004.

35. The European Thyroid Association’nın “ Practical Diagnostic Thyroid and Parathyroid Ultrasonography Course “ Sertifikası. İstanbul. 18 September 2004.

36. Başarı Belgesi: Clinical Densitometry Certification Course: International Bone Densitometry Training and Certification Program. Ankara. 4-5 December 2004.

37. Sertifika: Klinik Dansitometri Sertifikası. Sertifika no: 04-148. Tarih: 04.12.2004-05.12.2004. T. C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

38. 2. Metabolik Kemik Hastalıkları Sempozyumu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Hacettepe Kemik Hastalıkları Sempozyumu. Ankara. 16-17 Nisan 2004.

39. 1. Hipofiz Sempozyumu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 27 Mart 2004.

40. 2. Ankara Diabetes Mellitus Günleri Toplantısı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 20-21 Kasım 2004.

41. Diyabet, Obezite, Osteoporoz Hekim Kursu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. İzmir. 09-11 Aralık 2004.

42. 13th  International Thyroid Congress. Buenos Aires. 30 October-4 November 2005.

43. 13th  EFES Postgraduate Course in Clinical Endocrinology. Ankara. April 8-9 2005.

44. 3. Metabolik Kemik Hastalıkları Sempozyumu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Ankara.  28-29 Mayıs 2005.

45. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. Antalya. 21-25 Eylül 2005.

46. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. Antalya. 6-10 Eylül 2006.

47. 4. Metabolik Kemik Hastalıkları Sempozyumu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği.Ankara.  03-04 Kasım 2006.

48. 4. Ankara Diabetes Mellitus Günleri Toplantısı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 14 Kasım 2006.

49. Hipofiz Günleri.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 25-26 Kasım 2006.

50. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. Antalya. 24-28 Ekim 2007.

51. Metabolik Sendrom 2007. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Ankara. 08 Aralık 2007.

52. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon. 17-20 Nisan 2008.

53. 33rd Annual Meetingof the European Thyroid Association, September 20-24, Thessaloniki-Chalkidiki, Greece, 2008.

54. 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 15-16 Ekim, Antalya , 2008,

55. 13th Meeting of the European Neuroendocrine Association, Antalya, Turkey, 17-20 October,  2008.

56. VI. Metabolik Sendrom Sempozyumu. Metabolik Sendrom Derneği, Antalya. 8-12 Nisan 2009

57. 11 th European Congress of Endocrinology, Istanbul, Turkey, 25-29 April 2009,

58. 45. Ulusal Diyabet Kongresi. Antalya, 20-24 Mayıs 2009, 

59. 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 16 Ekim 2008 Antalya

60. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 1. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 9-11 Ekim 2009. Çeşme, İzmir.

61. 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 5-8 Kasım 2009, Kuşadası, Aydın.

62. 4. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. 10-11 Nisan 2010, İstanbul

63. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim 2010, Belek, Antalya.

64. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği İkinci Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (ENDO Kurs) 24-27 Mart 2011, Eskişehir

65. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 20 Nisan 2011, Ankara.

66. Elastosonografi ve Ultrasonografi alanındaki yeni gelişmeler kursu, 7-8 Mayıs 2011, Ankara

67. Executive Training Course on Pharmaceutical Economics and Policy, valueAssessment and Health Technology Assessment Module 3: Operating Requirements for Health Technology Assessment. 26th May- 27th May 2011, Ankara, Turkey

68. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya. 

69. 9. Ankara Diyabetes Mellitus Günleri, 18-19 Kasım 2011, Double Tree Otel, Ankara.

70. Canlı cerrahi eşliğinde tiroidektomi tekniği ve tiroid hastalıklarına yaklaşım kursu, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9 Şubat 2012. 

71. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 11-15 Nisan 2012. 

72. 10. Ankara Hipofiz Sempozyumu, 08.11.2014. Swiss Otel, 

73. 14 Kasım 2014, Dünya Diyabet Günü Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

74. 2. Gebelik ve Endokrin Hastalıklar Sempozyumu, 28.02.2015, Gazi Üniversitesi 

75. Hemşireler İçin Mezuniyet Sonrası Diyabet Farkındalığı Geliştirme Kursu, 05.06.2015, S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, Ankara

76. EndoBridge 2015, 15-18 Ekim 2015, Cornelia Diamond Hotel, Antalya, Turkey

77. 52. Ulusal Diyabet Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Rixos Sungate Hotel, Antalya.

78. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu 11-15 Mayıs 2016, Cornelia Diamond Otel,Antalya, Türkiye. 

79. Dünya Diyabet Günü Ankara Etkinliği, 14 Kasım 2016, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, 6. Kat, Konferans Salonu, Ankara

80. 7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 25-26 Kasım 2016, Green Park Hotel, Ankara

81. 53. Ulusal Diyabet Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Elexus Hotel, Girne, KKTC

82. 39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 03-07 Mayıs 2017, Sueno Hotel,Antalya, Türkiye

83. Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 11 Eylül- 06 Ekim 2017, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

84. Gebelik ve Diyabet Sempozyumu, 17.02.2018, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı UAM, Ankara

85. 5. Gebelik Sempozyumu, 10.03.2018, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara